Tin tức

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Công ty Cổ phần 3 Sơn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, với các đối tác uy tín như VitaDairy, Eneright và DairyGoat. 3 Sơn mang đến cơ hội việc làm hấp dẫn, môi trường làm …
Continued

Tuyển dụng: Nhân viên kế toán kho

Công ty Cổ phần 3 Sơn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, với các đối tác uy tín như VitaDairy, Eneright và DairyGoat. 3 Sơn mang đến cơ hội việc làm hấp dẫn, môi trường làm …
Continued

Go Top GoTop