Edulait Baby – 3 Sơn Edulait Baby – 3 Sơn

Edulait Baby

Edulait Baby – Đề kháng khoẻ, tiêu hoá tốt

  • Sữa non: Tăng cường miễn dịch
  • DHA: Thông minh vượt trội
  • FOS: Tiêu hoá khoẻ mạnh
  • Lysine & Protein: Ăn ngon mau lớn
  • MK-7: Chiều cao tối ưu

Dinh dưỡng dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi.

Nguyên liệu sữa bột được nhập khẩu từ New Zealand.


Go Top GoTop